• خبر

توضیحات

سرمایه گذاری در استان کبک

این روش که در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری کاناداست، طرفداران بسیاری دارد.
خبر خوب ، این روش نیازی به :
1-مدرک زبان
2-سن خاص
3-مدرک تحصیلی
ندارد.

متقاضیان این برنامه بایستی :

حداقل ۲ میلیون دلار کانادا سرمایه داشته باشند .
استثنا در این بخش دلار با نرخ دولتی محاسبه میشود .
سرمایه گذاری به شکل زیر میباشد :
خانه
زمین
آپارتمان

1-همچنین این سرمایه میتواند به نام خودتان، همسرتان و یا هر دو باشد.
2-سپردن سرمایه به میزان ۱.۲ میلیون دلار به دولت کانادا و پس گرفتن آن بدون سود پس از ۵ سال.
3- حداقل دو سال سابقه مدیریت مالی یک بیزینس و یا داشتن یک‌ بیزینس در ۵ سال گذشته.


Instagram
SOCIALICON