• خبر

توضیحات

برنامه مهاجرتی جدید استان بریتیش کلمبیا-کارآفرینی منطقه ای

هدف از معرفی و اجرای این برنامه مهاجرتی، ایجاد کسب و کار و فعال نمودن مناطق مختلف و کم جمعیت استان می باشد.
شرایط این برنامه مهاجرتی:
1-سرمایه گذاری متقاضی می بایستی در منطقه ای که کمتر از 75 هزار نفر جمعیت داشته و همچنین با نزدیکترین منطقه شهری با جمعیت بالای 75 هزار نفر، 30 کیلومتر فاصله داشته باشد.
2- بازدید از منطقه ای که متقاضی قصد سرمایه گذاری دارد، و گرفتن یک تائیدیه و معرفی نامه کتبی از منطقه الزامی می باشد.
متقاضیان طی فرایند بازدید از منطقه مورد نظر می بایستی پروپوزال (طرح) کسب و کار خود را به نماینده ی منطقه ارائه دهند و سپس این کامیونیتی یک فرم ارجاع را به عنوان بخشی از ثبت نام کاندید به BC PNP ارائه می کند.
3- متقاضی می بایستی در طول سه سال از پنج سال گذشته، مالکیت 100 درصد کسب و کار خود را به عهده داشته باشد و یا مدیر یک کسب و کار به مدت 4 سال باشد.
4- متقاضی می بایستی حداقل دارای سرمایه ای معادل ۳۰۰ هزار دلار کانادا (به قیمت دلار دولتی)باشد.
5- سرمایه گذاری ای معادل 100 هزار دلار کانادا می بایستی توسط متقاضی در منطقه انجام شود.
6- متقاضی می بایستی حداقل 51 درصد مالکیت کسب و کاری که در کانادا تاسیس می نماید، را دارا باشد.
7- متقاضی ملزم می باشد که پس از ورود با ویزای کار، در طول مدت زمان حداکثر ۱۲ ماه، سرمایه گذاری خود را انجام دهد.
8- متقاضی ملزم به ایجاد شغل جهت حداقل 1 نفر مقیم دائم و یا شهروند کانادا می باشد.
متقاضی علاقه مند به این برنامه مهاجرتی امکان “خرید بیزینس” را نداشته و صرفا می بایستی کسب و کار تاسیس گردد.

حضور مداوم متقاضی در محل کسب و کار خود الزامی بوده و به نحوی که می بایستی حداقل 75 درصد از طول مدت زمان برنامه را در کانادا ساکن باشد.
متقاضی می بایستی در طول دوره ای که با ویزای کار و جهت راه اندازی کسب و کار تعریف شده خود در کانادا حضور دارد، در همان منطقه ای که معرفی نامه دریافت نموده است، سکونت داشته باشد.
تمام کاندیدها هنگام ثبت نام امتیاز دریافت می کنند و طی پذیرش های ماهانه از کاندیدهایی که بالاترین امتیاز دارند دعوت می شود تا تقاضانامه کامل خود را به BC PNP ارائه کنند.

برنامه جدید مهاجرتی بریتیش کلمبیا

Instagram
SOCIALICON