• خبر

توضیحات

چگونه با دعوتنامه می توان ویزای کانادا را گرفت

برای گرفتن دعوتنامه جهت اخذ ویزای کانادا حتمن باید یکی از اقوام یا آشنایان یا دوستانتون در کانادا زندگی کند و شخص دعوت کننده باید از شهروندان کانادایی یا ساکنین دائم کانادا باشند ( افرادی که کارت اقامت (pr) دارند ).
شخص دعوت کننده باید اطلاعات زیر را در مورد خود در دعوتنامه ذکر کند.
۱. مشخصات دقیق خود.
۲. آدرس دائمی و یک شماره در دسترس در کانادا
۳. شغلش در کانادا
۴. وضعیت شخص در کانادا ( شهروند کاناداست یا ساکن دائم ) و اثبات آن
به عنوان مثال اگر فرد در کانادا متولد شده گواهی تولد در کانادا
اگر شهروند کاناداست گواهی شهروندی کانادا
اگر ساکن دائم کاناداست (pr)
ارائه کپی کارت اقامت و اطلاعات خانوادگی شامل نام و تاریخ تولد همسر و فرزندان و همچنین تعداد کل کسانی که در خانه شخص دعوت کننده زندگی می کنند.
همچنین باید تمکن مالی شخص دعوت کننده بالا بالا باشد.
شخصی که شما را به کانادا دعوت می کند باید نامه را امضاء کند تا رسمی تر شود. پس از امضای آن، باید آن را اسکن کرده و برای شما ایمیل کند. شما نیز باید نامه امضاء کرده و آن را اسکن کنید. سپس می توانید همراه با دعوت نامه ی خود فرم درخواست ویزا را نیز ارسال کنید.
گرفتن ویزای کانادا با دعوتنامه باعث بالا رفتن شانس شما برای اخذ ویزای کانادا می شود. ولی به شرطی که این دعوتنامه صادقانه و با اصول صحیح نگارشی و با توجه به اطلاعات مورد نیاز افسر مهاجرت نوشته شود. برخی از موارد ذکر شده در دعوتنامه می تواند تاثیر بیشتر در گرفتن ویزای کانادا داشته باشد و افسر مهاجرت را بیشتر مجاب نماید.


Instagram
SOCIALICON