02177943770
  • مقاله

توضیحات

اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج که با نام «اسپانسر کردن همسر» شناخته می شود

در اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج ، شخصی که می خواهد همسرش را برای مهاجرت به کانادا معرفی نماید ، باید شامل یک سری شرایط باشد.

جهت استفاده از مهاجرت از طریق اسپانسری خویشاوند و یا همسر، متقاضی مهاجرت به کانادا می بایست یک خویشاوند درجه اول در كانادا داشته باشد که این خویشاوند، فرد متقاضی را از لحاظ مالي ساپورت نماید. اين خويشاوند یا هسر بايد دارای شهروندی كانادا و يا اقامت دائم باشد. متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج نیز می توانند از این روش استفاده نمایند .

اسپانسر کردن همسر

باید به صورتی کامل باشد که بتواند فردی که پرونده را بررسی می نماید را قانع کند که ازدواج واقعی است. از آنجایی که در سالهای اخیر ، خیلی در این زمینه تقلب شده است ،قوانین دشوار شده و باید حتما مطمئن باشند که ازدواج واقعی صورت گرفته است.
مواردی که می تواند اداره مهاجرت را در مورد پرونده درخواست اقامت از طریق ازدواج به شک اندازد:

● فاصله ی سنی زیاد بین دو نفر
● تفاوت در زبان که نتوانند با یک دیگر ارتباط بر قرار کنند .
● دو نفر دین متفاوتی داشته باشند

از موارد مهمی که میتواند به پرونده کمک نماید ، فرستادن عکس همراه با پرونده است. این عکسها نباید تنها بصورت دونفری باشند. عکسها باید خانوادگی باشند. مانند مجالسی که خانواده های دو طرف حضور دارند، مهمانی ها، مسافرتهای گروهی و …

از دیگر مدارکی که لازم است برای مهاجرت از طریق ازدواج ترجمه و فرستاده بشود:
● کارت پایان خدمت مرد
● کپی از همه ی صفحات پاسپورت
● کپی از کارت PR شخص اسپانسر
● عدم سوء پیشینه مرد
● عقد نامه
● کارت ملی مرد
● شناسنامه هر دو طرف
● مدارک برای اثبات ارتباط

مدت زمان انجام پروسه این ویزا در حال حاضر 1 سال


0 دیدگاه
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality

LOAD MORE REVIEWS
Instagram
SOCIALICON