شهر تفلیس - گرجستان

ویژه مرداد و شهریور      دانلود فایل PDF  

  

خدمات سفر 

پرواز رفت و برگشت قشم ایر و کیش ایر
ترانسفر فرودگاهی  

اقامت در هتل با صبحانه  

بیمه مسافرتی 

 

کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته شب ها درجه هتل
1,090,000 1,015,000 1,460,000 1,290,000 3شب 3*BB EURASIA
1,090,000 1,050,000 1,590,000 1,345,000 4شب
1,090,000 1,175,000 1,955,000 1,535,000 7شب
1,090,000 1,280,000 2,055,000 1,590,000 3شب 4*BB GNG/LPLAZA
1,090,000 1,360,000 2,365,000 1,750,000 4شب
1,090,000 1,600,000 3,290,000 2,215,000 7شب
1,090,000 1,280,000 2,100,000 1,590,000 3شب 4*BB  GOLDEN PALACE
 CLOMBIA/ VILTON
1,090,000 1,360,000 2,390,000 1,790,000 4شب
1,090,000 1,600,000 3,315,000 2,225,000 7شب
1,090,000 1,280,000 2,125,000 1,690,000 3شب 4*BB VEDZISI
URBAN BOTIQU
1,090,000 1,360,000 2,415,000 1,850,000 4شب
1,090,000 1,600,000 3,325,000 2,285,000 7شب
1,090,000 1,390,000 2,250,000 1,700,000 3شب 4*BB ORION TIBILISI
1,090,000 1,485,000 2,590,000 1,890,000 4شب
1,090,000 1,855,000 3,650,000 2,450,000 7شب
1,090,000 1,359,000 2,395,000 1,790,000 3شب 5*BB PREFERNCE
1,090,000 1,395,000 2,850,000 1,995,000 4شب
1,090,000 1,735,000 3,990,000 2,650,000 7شب
1,090,000 1,390,000 2,450,000 1,850,000 3شب 4*BB ASTORIA TIBLISI
VERE PALACE
1,090,000 1,550,000 289,000 20,500,000 4شب
1,090,000 2,050,000 3,990,000 26,900,000 7شب
1,090,000 1,390,000 2,490,000 1,890,000 3شب 4*BB MARION/ COSTE
1,090,000 1,550,000 2,890,000 2,150,000 4شب
1,090,000 2,050,000 4,050,000 290,000 7شب
1,090,000 1,995,000 4,350,000 275,000 3شب 5*BB RADISSON BLU
1,090,000 2,285,000 5,395,000 3,265,000 4شب
1,090,000 3,150,000 8,595,000 4,865,000 7شب
1,090,000 1,975,000 4,415,000 2,890,000 3شب 4*BB BILTMORE
1,090,000 2,285,000 5,450,000 3,390,000 4شب
1,090,000 3,150,000 8,500,000 4,925,000 7شب


 

 

 

 

گالری تصاویر

بالای صفحه